: 06-52315654 : celloleshilversum@gmail.com

Informatie en algemene voorwaarden


Volwassenen

Tijden/dagen: vrijdag overdag, in overleg zijn er meer mogelijkheden

Prijzen volwassenen :  60 min. € 60,50 per geboekte les incl. 21% btw

Prijzen jongeren tot 21 jaar : 45 min €37,50 per geboekte les.

Algemene voorwaarden voor cellolessen bij Ellis Moorman 2023

Beste leerling, ik wil jullie bij deze mijn algemene voorwaarden aanbieden. Indien je na het lezen van de voorwaarden blijft lessen of start met lessen, ga je akkoord met deze voorwaarden. Natuurlijk ben ik bereid tot verdere toelichting, waar gewenst.

Planning en vakanties cellolessen:

Met elke leerling maak ik afspraken voor een tijdstip en dag waarop de lessen plaatsvinden. Tijdens de volgende periodes en zijn er geen lessen.

Periodes waarin er geen les is in 2023

- zo 25 december 2021 t/m zo 9 januari 2023

- wo 15 februari t/m 2 maart 2023

- zo 22 april t/m di 9 mei 2023

- za 10 juni t/m do 22 juni 2023

- za 5 augustus t/m wo 6 september 2023

- za 14 oktober t/m 6 november 2023

- za 23 december t/m zo 7 januari 2024

Online lessen: mocht je om een of andere reden online les willen incidenteel dan kan dat ook via o.a. Zoom, Skype of Whatsap

Afzeggen en/of verplaatsen van een celloles:

Verplaatsenvan je celloles kan tot 24 uurvoor aanvang mits schriftelijk. Geef mij een berichtje, dan zoeken we samen naar een ander tijdstip die week om je celloles in te plannen. Dit kan via Email, WhatApp of SMS.

Email:             celloleshilversum@gmail.com

WhatsApp:    06-52 31 56 54

SMS:               06-52 31 56 54

Binnen 24 uur voor aanvang van je celloles kan je je celloles schriftelijk afzeggen . Ik ben dan helaas wel genoodzaakt de les in rekening te brengen. Ik kan dan namelijk weinig meer schuiven. De les wordt ook berekend indien je niet aanwezig kan zijn door ziekte, file, verkeerd genoteerde dag en/of tijd, het niet vinden van een parkeerplaats of om welke reden dan ook.

Te laat komen op een afgesproken les Indien de leerling 15 minuten na aanvang van de celloles nog niet aanwezig is en mij geen bericht heeft gestuurd met een geschatte aankomsttijd, ga ik ervan uit dat de celloles niet wordt afgenomen. Na 15 minuten wachten, behoud ik me het recht voor om mijn lespraktijk --zonder informatief bericht aan de leerling-- te verlaten of om een andere leerling te vragen (eerder) te komen.

Indien ik geen Celloles kan geven door ziekte of om andere redenen : Bij ziekte mijnerzijds zal er geen restitutie plaatsvinden tenzij mijn ziekte langer duurt dan twee opeen volgende ingeplande lessen en maximaal twee lesafspraken per jaar ( 1 januari t/m 31 december). Bij een langdurige ziekte van meer dan twee weken zal ik voor een vervangende docent verzorgen. Mocht dit niet lukken dan zal ik het bedrag van de gemiste Cellolessen restitueren. Mocht ik om een andere reden geen les kunnen geven dan zoek ik een vervanger of zoek samen met de leerling een ander moment om de les in te halen.

Wijze van factureren en betalen voor jongeren t/m 21 jaar.

Iedere leerling krijgt een factuur voor de komende twee cellolessen van 45 min á €37,50 per les.


Wijze van betalen en factureren vanaf 21 jaar.

Ik factuur je naar keuze €121 euro voor 2 lessen of €242 voor 4 lessen vooruit, dit is inclusief 21% btw. Deze lessen plannen we, na onderling overleg, samen in onze agenda's zodat het voor beiden past. Het is een soort strippenkaart systeem. Ook hier hanteer ik de afzeggings termijnen zoals hier in de algemene voorwaarden beschreven staan.

Betalingsgegevens:

Aan:    Ellis Moorman

IBAN: NL41TRIO 0254.8149.05

Ovv:    Naam leerling

Bij betalingen met maandpremie, gelieve een automatische overschrijving bij je bank te activeren.

Facturen die te laat worden betaald Indien facturen te laat betaald worden en open blijven staan zal ik genoodzaakt zijn extra kosten in rekening te brengen. Dit zijn kosten voor het herhaaldelijk Emailen, bellen, WhatsApp-en, SMS-en en administratie tijd.

Ik informeer de leerling hierover per Email. Worden berichten niet gelezen omdat de contact gegevens zijn veranderd dan is de leerling in gebreke. De leerling is verantwoordelijk mij op de hoogte te houden van courante contactgegevens zoals nieuw telefoonnummer, nieuw emailadres, nieuw woonadres en zo voorts.


Aansprakelijkheid: Ik aanvaar geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die voortvloeien uit letsel, ongeval, diefstal of vernieling die een leerling of zijn begeleider ervaart tijdens het verblijf in mijn lespraktijk, huis of tuin.

Vriendelijke groet,

Ellis Moorman