: 06-52315654       :  celloleshilversum@gmail.com

Informatie en algemene voorwwaarden


Kinderen

Tijden en dagen:    

dinsdag 14.00 - 20.00

woensdag 12.00 - 17.30

Prijzen:   

30 min.  € 25,-

45 min.  € 37,50

Neem contact op voor andere mogelijkheden. Vakanties worden niet doorbetaald.

  


Volwassenen

Tijden/dagen:    maandag, donderdag, vrijdagPrijzen: 60 min.€47,50 (na 18:00 uur €52,50)Neem contact op voor andere mogelijkheden. Vakanties worden niet doorbetaald.

Algemene voorwaarden voor cello les bij Ellis Moorman.

Beste leerlingen , ik wil jullie bij deze mijn algemene voorwaarden online aanbieden. Indien je na het lezen van deze voorwaarden bij mij komt of blijft lessen , ga je akkoord met deze voorwaarden. Natuurlijk ben ik bereikbaar voor toelichting, indien gewenst.

Cellolessen plannen:

Volwassenen ( vanaf 21 jaar):

Wil je een vaste tijd op een vaste dag , dan maken we in overleg per kwartaal een lesschema.

Kun je of wil je niet ver vooruitplannen dan kun je tijdens je lesuur met mij overleggen wanneer het je schikt om te komen.

Kinderen/schoolgaande jongeren hebben een vaste tijd op een vaste dag.

Mijn lesdagen zijn dinsdag en woensdag voor deze groep.

Afzeggen en/of verplaatsen van je celloles

Verplaatsen van je celloles kan tot 48 uur van te voren, schriftelijk.

Mail: celloleshilversum@gmail.com (scroll helemaal naar benden en druk op contact)

Whatsapp: 06-52 31 56 54

Sms: 06-52 31 56 54

Daarna kun je je cello les schriftelijk afzeggen maar ben ik helaas genoodzaakt de les in rekening te brengen. De les wordt ook berekend wanneer je niet kunt komen door ziekte, file, verkeerd genoteerde dag en/of tijd, het niet vinden van een parkeerplaats of om welke reden dan ook. Gelieve mij niet te vragen hierop een uitzondering te maken.

Te laat komen op afgesproken les

Indien de leerling 15 minuten na aanvang van de les nog niet aanwezig is en mij niet bericht hoe laat hij of zij denkt te arriveren ga ik ervan uit dat de les niet wordt genomen. Ik behoud me het recht om mijn lespraktijk zonder informatief bericht aan de leerling na 15 minuten wachttijd te verlaten of een andere leerling te vragen (eerder) te komen.

Wijze van betalen per 1 januari 2019 voor:

Volwassenen ( vanaf 21 jaar) jongeren en kinderen:

Lessen worden per vier vooruitbetaald, zie voor verschillende tarieven mijn website, celloleshilversum.nl. Indien je tijden één van deze vier lessen stopt, is er geen mogelijkheid tot restitutie. Beschouw de aangekochte lessen als je opzegtermijn. Na iedere vierde les die je vooruitbetaald hebt voorzie ik je van een factuur voor de volgende vier lessen. Deze factuur dient betaald te worden voor aanvang van de volgende vier cellolessen.Mocht ik ooit onverhoopt een factuur vergeten te sturen, help je mij hier dan aan herinneren? Dit voorkomt dat er veel later alsnog een factuur komt.

Studenten:

hebben de mogelijkheid de cellolessen per les te betalen.

Kinderen en jongeren:

Dit gaat per 1 januari 2019 in: De wijze van betalen houdt in dat ik uit ga van 40 lessen per jaar, dat zijn de schoolgaande weken uitgaande van regio Noord. Aan het begin van iedere 1ste vd maand maak je een vast bedrag over op basis van een jaar les ( 1 januari tot 1 januari het jaar daarop). Afhankelijk van de lesduur :

40 X € 25 ( 30 min les ) = €1000,- gedeeld door 12 maanden = €83,- per maand

40 X € 37,50 ( 45 min les ) = € 1500,- gedeeld door 12 maanden = €125, per maand

Dit kun je overmaken op rekening nummer NL41TRIO 0254.8149.05 tnv E.Moorman ovv naam kind en lesmaand

NB je krijgt dus geen maand factuur je krijgt 1 x per jaar totaal factuur in januari voor dat komende jaar.

Stoppen met lessen kan altijd maar :

- omdat het lesgeld omgeslagen wordt naar een vast bedrag per maand op basis van een jaar les ontvang je nog een factuur over het rest bedrag als je binnen een jaar stopt, afhankelijk van het aantal lessen dat je hebt gehad, zodat ik een reel bedrag krijg voor mijn lessen.

- indien je binnen deze reeds betaalde maand stop met les nemen dan is er geen restitutie mogelijk. Wel zal ik je kind , indien gewenst, gewoon die maand les geven zodat er op een prettige manier afgesloten kan worden. Het opzeggen van de lessen dient te geschieden voor de 1ste van de volgende maand.

Mocht ik door omstandigheden geen les kan geven dan zoek ik met jullie naar een vervangend moment om de les van je kind in te halen of zorg ik voor een vervangende docent.

Extra kosten bij facturen die te laat worden betaald

Indien facturen open blijven staan gaat hier meer administratie tijd in zitten in het leggen van contact. Hieronder valt het herhaaldelijk mailen, bellen, whats appen, smsen. Dit kost extra administratie tijd en ben ik genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen. Hiervan stel ik de desbetreffende leerling per mail op de hoogte. Worden deze berichten niet gelezen doordat de contact gegevens verandert zijn dan is de leerling in gebreke.

De leerling is verantwoordelijk mij op de hoogte te stellen van een veranderende contact gegevens als nieuw telefoonnummer, nieuw email adres, nieuw woon adres en zo voort.

Vriendelijke groet, Ellis Moorman