: 06-52315654       :  celloleshilversum@gmail.com

Informatie en algemene voorwwaarden


Kinderen

Tijden en dagen:    

dinsdag 14.00 - 20.00

woensdag 12.00 - 17.30

Prijzen:   

30 min.  € 25,-

45 min.  € 37,50

Neem contact op voor andere mogelijkheden. Vakanties worden niet doorbetaald.

  


Volwassenen

Tijden/dagen:    maandag, donderdag, vrijdagPrijzen: 60 min.€47,50 (na 18:00 uur €52,50)Neem contact op voor andere mogelijkheden. Vakanties worden niet doorbetaald.

Algemene voorwaarden voor cellolessen bij Ellis Moorman 2020

Beste leerling, ik wil jullie bij deze mijn algemene voorwaarden aanbieden. Indien je na het lezen van de voorwaarden blijft lessen of start met lessen, ga je akkoord met deze voorwaarden. Natuurlijk ben ik bereid tot verdere toelichting, waar gewenst.

Planning cellolessen:

Met elke student maak ik afspraken voor een tijdstip en dag waarop de lessen plaatsvinden.   Tijdens vakantieperiodes en feestdagen zijn er geen lessen.

Dit is in 2020:

- Kerstvakantie             ma 23 december 2019 t/m zo 5 januari 2020

- Voorjaarsvakantie      ma 17 februari t/m 23 februari 2020

- Paasvakantie               vr 10 april t/m ma 13 april 2020
                                           (de maandag wordt ingehaald op woensdag 15 april)

- Meivakantie                 ma 20 april t/m zo 3 mei 2020

- Bevrijdingsdag            di 5 mei 2020

- Hemelvaart                  do 21 mei t/m zo 24 mei 2020

- Pinksteren                     zo 31 mei t/m ma 1 juni 2020

- Zomervakantie             ma 29 juni t/m zo 23 augustus 2020


Afzeggen en/of verplaatsen van een celloles:

Verplaatsenvan je celloles kan tot 24 uurvoor aanvang mits schriftelijk. Geef mij een berichtje, dan zoeken we samen naar een ander tijdstip die week om je celloles in te plannen. Dit kan via Email, WhatApp of SMS.

Email:             celloleshilversum@gmail.com

WhatsApp:    06-52 31 56 54

SMS:               06-52 31 56 54


Binnen 24 uur voor aanvang van je celloles, kan je je celloles schriftelijk afzeggen. Ik ben dan helaas wel genoodzaakt de les in rekening te brengen. Ik kan dan namelijk weinig meer schuiven. De les wordt ook berekend indien je niet aanwezig kan zijn door ziekte, file, verkeerd genoteerde dag en/of tijd, het niet vinden van een parkeerplaats of om welke reden dan ook.

Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.

Te laat komen op een afgesproken les Indien de leerling 15 minuten na aanvang van de celloles nog niet aanwezig is en mij geen bericht heeft gestuurd met een geschatte aankomsttijd, ga ik ervan uit dat de celloles niet wordt afgenomen. Na 15 minuten wachten, behoud ik me het recht voor om mijn lespraktijk --zonder informatief bericht aan de leerling-- te verlaten of om een andere leerling te vragen (eerder) te komen.


Indien ik geen Celloles kan geven door ziekte of om andere redenen: Bij ziekte zal er geen restitutie plaatsvinden tenzij mijn ziekte langer duurt dan twee weken. Bij een langdurige ziekte van meer dan twee weken zal ik voor een vervangende docent verzorgen. Mocht dit niet lukken dan zal ik het bedrag van de gemiste Cellolessen restitueren.

Mocht ik om een andere reden geen les kunnen geven dan zoek ik een vervanger of zoek samen met de leerling een ander moment om de les in te halen.

Wijze van factureren en betalen voor kinderen en jongeren t/m 21 jaar.

Vanaf 2020 ontvangt iedere leerling één factuur per jaar die in zijn geheel, per halfjaar of in maandelijkse termijnen betaald kan worden. (NB je krijgt dus geen maand factuur)

Voor een jaarlijkse betaling geldt een korting van -3% en voor halfjaarlijkse
betalingen -1,5%.

Met het tarief van €1000,- voor de 30 minuten Cellolessen en €1500,- voor de 45 minuten Cellolessen geeft dit:

Jaarbetaling (-3, % betalen voor 15/01/2020)

30 min les: €970,-

45 min les: €1455,-

Halfjaar premie (-1,5 betalen voor 15/01/2020 en 01/07/2020)

30 min les: 2x €492,50

45 min les: 2 x €738,75

Maand premie ( op de eerste vd maand)

30 min. les: €83,-

45 min. les: €125,-

Wijze van betalen en factureren vanaf 21 jaar.

Ik factuur je naar keuze €100 euro voor 2 lessen of €200 voor 4 lessen vooruit, Deze lessen plannen we na onderling overleg samen in onze agenda's zodat het voor beiden past. Het is een soort strippenkaart systeem. Ook hier hanteer ik de afzeggings termijnen zoals hier in de algemene voorwaarden beschreven staan.

Betalingsgegevens:

Aan:    Ellis Moorman

IBAN: NL41TRIO 0254.8149.05

Ovv:    Naam leerling

Bij betalingen met maandpremie, gelieve een automatische overschrijving bij je bank te activeren.


Facturen die te laat worden betaald Indien facturen te laat betaald worden en open blijven staan zal ik genoodzaakt zijn extra kosten in rekening te brengen. Dit zijn kosten voor het herhaaldelijk Emailen, bellen, WhatsApp-en, SMS-en en administratie tijd.

Ik informeer de leerling hierover per Email. Worden berichten niet gelezen omdat de contact gegevens zijn veranderd dan is de leerling in gebreke. De leerling is verantwoordelijk mij op de hoogte te houden van courante contactgegevens zoals nieuw telefoonnummer, nieuw emailadres, nieuw woonadres en zo voorts.


Aansprakelijkheid:

Ik aanvaar geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die voortvloeien uit letsel, ongeval, diefstal of vernieling die een leerling of zijn begeleider ervaart tijdens het verblijf in mijn lespraktijk, huis of tuin.


Stoppen met Cellolessen:

Het beëindigen van Cellolessen is gedurende het hele jaar mogelijk. Na ontvangst van een schriftelijk bericht hanteer ik één maand opzegtermijn welke je dient te betalen tenzij er een medisch advies aan ten grondslag ligt.

Vriendelijke groet,

Ellis Moorman